Органична Архитектура и Дизайн

  • Устойчиво планиране и органичен дизайн на селскостопански ферми и еко-селища.
  • Комплексно проектиране с приложение на прогресивни технологични приложения.
  • Органична архитектура с прилагане на традиционни строителни техники и естествени материали.
  • Екологично балансирани решения
  • Планиране на мерки за енергоефективност и преход към нисковъглеродни стопанства и домакинства.
  • Коплексни решения за енергийна самостойност. Интегриране на ВЕИ: ФВ, електрогенерация от устойчиви и чисти източници. Термална акумулация за битови нужди.
  • Органично въглеродно депониране, регенеративен ландшафтен дизайн.
  • Органично земеделие и Пермакултура

Публикаци на тези теми

Earthships или Земни Кораби – списание Трафик 2007 г.Част I , Част II,

Отопление на екологичен дом – Част I , Част II, списание За Къщата 2014 г.

%d bloggers like this: