Skip to content

за Органичната Архитектура

  • за Органичната Архитектура на AlchemyArch
  • Устойчиво планиране и органичен дизайн на селища.
  • Устойчив дизайн и ниско технологични щадящи  приложения.
  • Органична архитектура с прилагане на традиционни строителни техники и естествени материали.
  • Екологично балансирани решения за рециклиране на материали и ресурси – преработка и употреба на сива битова вода, компостиране и стопанства със затворен цикъл.
  • Планиране на индивидуални мерки за енергоефективност и преход към нисковъглеродни стопанства и домакинства.
  • Коплексни решения за енергийна самостойност. Интегриране на ВЕИ: ФВ, електрогенерация от устойчиви и чисти източници. Термална акумулация за битови нужди.
  • Органично въглеродно депониране, регенеративен ландшафтен дизайн.
  • Органично земеделие и Пермакултура

Публикаци на тези теми

Earthships или Земни Кораби – списание Трафик 2007 г.Част I , Част II,

Отопление на екологичен дом – Част I , Част II, списание За Къщата 2014 г.

 

<span>%d</span> bloggers like this: