Skip to content

Terra Madre day in Sofia

November 14, 2011

Terra Madre day celebration/gathering in Sofia

Organic and healthy food connoisseurs will gather around the clay oven in Kabinka kids art center to celebrate and exchange ideas for healthy and just food production.

Martin and Maria

Alchemy Arch team at Pecha Kucha Night-Sofia, 04 March, 2010!

February 13, 2010
tags:

Видео от : Едно Райско място до село Малко Ябълково -представяне на Pecha Kucha Night  от 04ти Март 2010 г.

(из Живота на един Райски Чифлик)

или концепцията за реализацията на селища от екологични чифлици, които са изцяло в хармония с околната среда – къщи, построени от рециклирани и естествени материали, зеленчукови и овощни градини, поддържани с методите на био-динамичното земеделие, цялостно затваряне на ресурсния цикъл и активно използване на възобновяеми енергийни източници.

АГПП ( Автономна група за проектиране на парадигми ) са:
Мария Станкова – Ландшафтен архитект
Мартин Микуш -Урбанист

Балкана


Resilient urban communities

February 9, 2010

a study model

This is a study model for dense urban blocks. The aim is to design a pattern of dwellings interconnected with semi- public alleys. Altering these housing blocks with open green spaces, allows for development of community gardens or small parks. Such patterns have more buffer zones and potential for re-adjustment.

(Design : Martin Mikush @ UC-DAAP 1999)